Létrehozva 2014. december 23. (kedd) 14:18

A KISTOKAJI   REFORMÁTUS   GYÜLEKEZET KARÁCSONYI MELLÉLETE. 2014. DECEMBER

Karácsonyi Gondolatok.

„Mert megjelent az Isten, üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Titus 2,11)

     Karácsonyra készülődik a világ és benne mi Kistokajiak is készülünk az ünnepre. Szeretteink megajándékozása azonban csöppet sem egyszerű feladat, és sokszor egy rosszul megválasztott (át nem gondolt) ajándék a megbántódás forrása lehet, ezért akik fontosak nekünk, azoknak nagyon gondosan választunk ajándékot, mert az ajándéknak üzenete van: figyelek rád, fontos vagy nekem. Az ajándékozásnál elsősorban nem a pénzbeli érték a fontos, hanem az ajándékozó lelkület, ha pedig ez a lelkület hiányzik, akkor sajnos céltévesztett lesz az ajándékunk, az ünnepünk és feltöltődés helyett az ünnep végére kimerülünk és elfáradunk.

     A céltévesztés fogalmát a Biblia, Ádám és Éva történetéből eredezteti, mikor is az ember rossz célt, választott. Az első emberpár a ma élő emberiség ősképe, Isten nélkül akart boldogulni és ma is ezt teszi az emberiség nagy hányada. Ma is hallgat, az önzés, vagy éppen a felszínesség szavára. Amikor csak a látszat a lényeg. Éppen ezért ma is a legtöbb ember a Karácsonyt csupán az (emberi) szeretet ünnepének tartja, amikor együtt van a család s mikor az ünnep varázsos hangulatú leplét egy kicsit, ha csak néhány órára is reánk borítja. Mi pedig vágyunk erre a „varázslatra”. A Karácsony ünnepe azonban ennél sokkal több. Több a családnál, a „varázslatnál”, a szépen feldíszített karácsonyfánál, és még az ajándékozó emberi lelkületnél is, mert a karácsony, az Ajándékozó Isten és a megajándékozott ember közös ünnepe.                        

     A karácsonyi történeteket olvasva (Máté Evangéliuma 1. - 2 fejezet 12. versig, vagy Lukács Evangéliuma 1-2 fejezet 20. versig) rádöbbenhetünk a karácsonyban Isten megbocsájtó szeretete lett nyilvánvalóvá. Az ember előtt immár a cél: Krisztus. A Teremtő és Gondviselő Isten, elküldte a Fiút, Krisztus Jézust, a Földre, hogy emberi testben elhozza nekünk az új célt: a Hit Remény és Szeretet mindennapi valóságát. A Hit, amelyet kérhetünk, és amely Reményt hoz, a remény pedig azt jelenti, hogy a fájdalmakat és a jövőnk miatti lelki terheket már nem kell többé egyedül hordoznunk. A remény pedig hálássá tesz, a jövőtől „sorstól” az Istentől való rettegés helyett megtanít minket Istenszeretetre és emberszeretetre. A Szeretetben pedig nincsen céltévesztés, mert a Szeretet előbb vagy utóbb célhoz ér. Ez a Szeretet pedig egy Betlehemi Istállóban jelent meg. Egy kisgyermekben öltött testet, aki értünk született.

     Régen történt, több évtizede, amikor egy anya két gyermeket hozott a világra az egyiknek erős volt a szíve, a másiknál pedig nem hallottak szívhangot. Ekkor az ápolónőnek egy csodálatos ötlete támadt, az inkubátorba tette a beteg gyermek mellé erős testvérét, aki gyengéden átölelte és az aprócska gyenge szív újra dobogni kezdett.

   Jézus ezért jött, hogy embertestvérünkként átöleljen minket, és az Ő szeretete által mi is átöleljük egymást és ekkor ér céljához a szeretet. S ekkor érted meg az Igét, hogy Jézus Krisztus Neked is megjelent és rajtad keresztül másoknak is.   

Boda Attila lelkész.

ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

ISTENTISZTELET, MINDEN VASÁRNAP DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR A TEMPLOMBAN ÉS DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR A PARÓKIA FÖLDSZINTI HELYISÉGÉBEN.

LELKÉSZ ELÉRHETŐSÉGE: 06 / 30 4732084

ÜNNEPI ALKALMAINK A KISTOKAJI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÜNKBEN

DECEMBER 24 SZERDA DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR KARÁCSONY SZENTESTI ÜNNEPI ISTENTISZTELET A TEMPLOMBAN A GYERMEKEK ÉS A KÓRUSUNK SZOLGÁLATÁVAL.

DECEMBER 25. –ÉN CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR KARÁCSONYI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁS A TEMPLOMBAN DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR, HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A PARÓKIA FÖLDSZINTI HELYISÉGÉBEN.

DECEMBER 26. –ÁN PÉNTEKEN DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR KARÁCSONYI ISTENTISZTELET A TEMPLOMBAN DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR ISTENTISZTELET A PARÓKIA FÖLDSZINTI HELYISÉGÉBEN.

DECEMBER 31. –ÉN SZERDÁN ÓÉVI ISTENTISZTELET A PARÓKIA FÖLDSZINTI HELYISÉGÉBEN. DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR.

ÚJÉVI ISTENTISZTELET DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR A TEMPLOMBAN DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR A PARÓKIA FÖLDSZINTI HELYISÉGÉBEN.

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK ISTENTŐL MEGÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN GYÜLEKEZETÜNK!